Kjøpsbetingelser
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Kjøpsbetingelser

  Innledning

  Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

  Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

  1. Avtalen

  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

  2. Partene

  Selger Sense of Beauty by Cecilie Mikkelsen, Munkerudveien 77A, mail post@senseofbeauty.no, tlf 93218380, org nr 922416168, og, Tlf 93218380, Org nr 922416168, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

  3. Pris

  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

  4. Avtaleinngåelse

  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

  5. Betalingen

  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

  Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.Du kan velge mellom 4 betalingsalternativer når du handler hos Sense of
  Beauty:
  1. Betaling med kort (VISA eller MasterCard)
  2. Klarna Faktura – betal om 30 dager (0 kr i gebyr)
  3. Klarna – betal i begynnelsen av den 2. måneden frem i tid fra du bestiller = delbetal i ditt
  eget tempo
  4. Vipps – betal enkelt og trygt via Vipps appen på din telefon (0 kr i gebyr)

  Priser
  Alle priser som er oppgitt på Sense of Beauty er inklusive 25% moms. Endres momsen, skatter eller andre avgifter, forbeholder vi oss retten til å endre våre priser tilsvarende. Vi tar forbehold om eventuelle feil som kan oppstå grunnet teknisk svikt.

  Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

  6. Levering

  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

  Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

  Frakt

  Sense of Beauty har 2 frakt-/leveringsalternativer:

  * Brevpost hvor Posten lover 1-3 virkedager leveringstid, kr 70,- (gjelder ved bestilling under kr 1000,-)

  Mindre forsendelser blir levert direkte til din postkasse av postbudet. For større pakker får du hentelapp for henting på ditt lokale postkontor.

  * Postens servicepakke med sporing hvor posten lover 1-4 virkedager leveringstid, kr 149,-

  Svalbard

  Det koster ikke noe i tillegg for sendinger til Spitsbergen.

  Leveringstid

  Vi har de fleste varene på lager, og leveringstiden er da 1-3 virkedager med brevpost, slik Posten lover, uansett hvor i landet du bor.

  Ordrer mottatt i nettbutikken innen kl. 14.00, alle hverdager, rekker vi som regel å få sendt til deg samme dag.

  Varer vi venter på fra leverandør når ordren din ankommer, har normalt ca 5-14 virkedager leveringstid. Vi sender da hele din ordre samlet omgående ved ankomst fra leverandør.

  Ønsker du del-levering sender vi umiddelbart varene som er på lager, og ettersender restvaren(e) ved ankomst fra leverandør.

  I ferie og høytider kan det være noe lengre leveringstid.

  Forsendelse

  Det er ditt ansvar å sørge for at den adressen du oppgir ved bestillingen er korrekt.

  Dersom varen er skadet ved levering må du gi oss melding om dette snarest mulig. Bruk

  e-post og beskriv skadene nøye: post@senseofbeauty.no

  NB: For uavhentede pakker eller brev som sendes i retur blir du belastet kr 250,- for kostnaden av frakt, returfrakt og administrasjon.

  7. Risikoen for varen

  Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

  8. Angrerett

  Last ned angrerettsjkema her

  Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

  Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

  Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

  Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

  Retur og bytte – 100% Fornøyd Garanti hos Sense of Beauty

  Hvis du ønsker å bytte varene dine, eller angrer et kjøp, kan du sende varene i retur til oss. Forutsetningen for bytte og ren retur er at du returnerer varene innen 30 dager fra du mottok pakken, og ikke har brukt, vasket, ha påført merker av selvbruning eller skadet varene. I tillegg MÅ merkelapper og lign. sitte på.

  • Send gjerne din retur som brevpost.
  • Send med sporing dersom du ønsker forsikring på din returforsendelse.

  Vi ønsker altså at du som kunde hos oss skal bli 100% fornøyd med varene du kjøper, og med det ikke brenner inne med varer du angrer på eller ikke kan bruke. 

  Vær derfor oppmerksom på følgende:

  Av hyigeniske hensyn kan vi dessverre ikke ta i mot verken bytte eller ren retur av hold-in produkter og truser.

  Er du usikker og ønsker sett – gjør en avtale med oss angående truser i mens du prøver BH; send en e-post til post@senseofbeauty.no

  NB: Badetøy kan byttes/sendes i ren retur, men beskyttelsestapen på bikinitruser og badedrakter må sitte på.

  Når du sender din retur – husk å fylle ut Returskjemaet, og legg det ved i pakken!

  Vi sender deg en mailbekreftelse straks vi har mottatt returen, og refunderer beløpet du har til gode hos oss hvis du ikke har valgt betalingsløsning med Klarna.

  30 dager Åpent kjøp – Retur

  Når du mottar dine bestilte varer fra oss forvandles ditt hjem til ditt personlige prøverom i inntil 30 dager. Du får da god tid til å se og prøve varene, og vurdere om kjøpet er riktig for deg. Dersom du skulle angre kjøpet og ikke ønsker å bytte til noe annet, har du altså ganske enkelt full returrett innen 30 dager, Husk bare å fylle ut returskjemaet som fulgte med og legg det ved i returpakken.

  9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

  Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

  Oppfyllelse

  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

  Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

  Erstatning

  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

  10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

  Mangel ved vare kjøpt hos Sense of Beauty

  Før du melder feil ved produktet til oss vær snill å undersøke om feilen skyldes forhold fra din side (slitasje, spesielt hard bruk, uhell eller annet). Dersom du kan godtgjøre at varen hadde en mangel da den ble levert til deg, må du melde dette til oss så raskt som mulig, slik at vi kan iverksette tiltak for å avhjelpe problemet. Du mister retten din til å gjøre en mangel gjeldende dersom du ikke gir oss melding innen 2 måneder etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

  Avhjelp

  senseofbeauty.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved varen vi har levert iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med senseofbeauty.no, dekker ikke vi disse kostnadene.

  Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

  Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

  Heving

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

  11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

  Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

  12. Garanti

  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

  13. Personopplysninger

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

  Sense of Beauty håndterer alle kundeopplysninger med stor diskresjon, og spres ikke under noen omstendigheter videre til utenforstående eller tredjepart.

  14. Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.